Montaz

W zakresie montażu lodowisk oferujemy:
 
  • Transport elementów lodowiska z miejsca składowania
  • Poziomowanie i utwardzenie terenu
  • Zabezpieczenie podłoża poprzez rozłożenie warstwy izolacyjnej
  • Rozłożenie i napełnienie instalacji chłodniczej - ewentualne uzupełnienie chłodziwa w instalacji
  • Montaż band lodowiska
  • Podłączenie elektryczne agregatu chłodniczego.
  • Przegląd agregatu
  • Montaż innych elementów infrastruktury lodowiska.
  • Rozruch lodowiska i budowa tafli lodu - min 5 cm.
Oferujemy również demontaż lodowiska po sezonie

Kontakt


Piotr Nadzieja
p.nadzieja@piruet.waw.pl
Tel. kom.: 48 721 394 174

Tomasz Jędrzejewski
t.jedrzejewski@piruet.waw.pl
Tel. kom.: 48 603 705 986

Witold Jędrzejewski
w.jedrzejewski@piruet.waw.pl
Tel. kom.: 48 605 213 197
 
biuro@piruet.waw.pl

Dojazd

PIRUET S.C.
02 - 260 Warszawa, ul. Żabińskiego 9/26
Nip: 951-226-66-51, REGON: 432 123 321

Social Media